Kontaktné údaje

+421 919 273 963

Fakturačné údaje

Biofy s.r.o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
Slovensko
51107066 2120605630 Názov banky: Tatra banka, a.s.
Sídlo banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 4808 8704
SWIFT kód: TATRSKBX