Kontaktné údaje

+421 919 273 963

Fakturačné údaje

Hanzel&Chribik s.r.o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava
Slovensko
51107066 2120605630 Názov banky: Fio banka, a.s.
Sídlo banky: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: SK17 8330 0000 0023 0131 9743
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX