Recyklovateľný materiál

My v Biofy® dobre vieme, že životnosť plastov je veľmi dlhá a dokážu v prírode pretrvať stovky rokov. Naše produkty sú preto balené prevažne v recyklovateľných materiáloch, ktoré sú pripravené na ďalšie použitie, napríklad sklo. Ako výplňové materiály pri balení používame drevné vlákno, ktoré je vyrábané z ďalej nepoužiteľných drevených odpadov, vznikajúcich v drevovýrobe. Kúpou výrobkov Biofy® prispievaš k zníženiu plastového odpadu na našej planéte

100% prírodná kozmetika

Odpadové vody obsahujú veľké množstvo chemických látok z pracích, čistiacich a kozmetických prípravkov. Znečistená voda sa musí špeciálne upravovať, veľmi nákladným a zložitým procesom, pri ktorom sa spotrebúva obrovské množstvo energie. V horšom prípade takáto voda prúdi priamo do najbližších vodných tokov a následne do morí a oceánov. Používaním prírodnej kozmetiky, špeciálne šampónov či sprchových gélov nevzniká žiaden škodlivý odpad. Ich použitím sa neznečisťuje voda škodlivou chémiou, spoločne tak prispievame k obnove životného prostredia a hydrosféry.

Ekologické plodiny

V dnešných dňoch je ekologické poľnohospodárstvo utláčané na úkor konvenčného poľnohospodárstva, pri ktorom je pôda v styku so škodlivými, chemickými látkami ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Tieto syntetické látky sa následne dostávajú do pestovaných plodín a nakoniec znehodnocujú aj samotnú pôdu. Výsledkom toho vznikajú obrovské plochy erodovanej pôdy, znečistené životné prostredie, pôda je vyčerpaná a jej prirodzené vlastnosti sú zničené. Preto pri výbere surovín do našich produktov dbáme na prevahu ekologicky pestovaných plodín z obnoviteľných zdrojov. Všetky také suroviny sú lisované za studena a spolu s nerafinovanými olejmi si zanechajú všetky dôležité vitamíny a živiny.

Biodegradácia

V posledných rokoch ľudstvo čelí viacerým enviromentálnym problémom a ich dopadom na ekosystém. Môžu za to najmä výrobky s nízkou biodegradáciou, ktoré zaťažujú životné prostredie. Biodegradácia znamená čas, za ktorý sa produkt rozloží a prispôsobí sa prirodzeným procesom. Tento problém môže viesť k rôznym zmenám v ekologických podmienkach, negatívnym zmenám klímy, či k zvýšenej teplote ovzdušia, ktorá nemá priaznivý vplyv na naše zdravie, ani na životné prostredie. V Biofy® preto uprednostňujeme zložky, ktoré sa klasifikujú ako ľahko biologicky odbúrateľné a nezaťažujú ekosystém.

Cruelty-free kozmetika

Naša prírodná kozmetika nie je testovaná na zvieratách. Biofy® podporuje humánny spôsob výroby kozmetických produktov pri ktorom sa neubližuje nevinným zvieratám. Výrobky obsahujú zvieracie zložky iba v minimálnom množstve, v niektorých produktoch sa vyskytuje med. Sú určené pre všetkých, ktorým záleží na zvieratách a ich osude.